ورود مشترکین

در این قسمت مشترکین ADSL می توانند با وارد نمودن UserName و Password خود از امکانات زیر استفاده نمایند:

- تغییر کلمه عبور (Password)

- مشاهده سوابق اتصال به اینترنت

- مشاهده سوابق اعتبار و مقدار باقیمانده اشتراک